top of page

תיקון 190 - הטבות מס

לקראת ההגעה לגיל הפנסיה, אנשים רבים מעוניינים להפקיד את כספם באפיקים אטרקטיביים ברמות סיכון שונות בעלי סבירות גבוהה להניב תשואה עודפת לאורך זמן על פני הפק"מים הבנקאי תוך שמירת הכספים נזילים בכל עת וקופת גמל לפי תיקון 190 עונה על צורך זה.

 

בשנת 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אשר נועד לתקן עיוותים שנוצרו עקב השינויים בתיקון 3 לחוק קופות הגמל.

מטרת התיקון היא לעודד חיסכון בקרב גמלאים ולאפשר להם לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת. חשוב להבהיר כי היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 תקף רק לבני 60 ומעלה שיש להם פנסיה מינימלית (4,418 נכון ל 2016).

 

בתיקון קיימות שתי הטבות מס עיקריות, האחת מאפשרת לדחות את תשלום מס רווח ההון למועד המשיכה. כלומר, כל עוד לא מושכים את הכסף אין גביית מס על רווחי הון.  והשנייה, שהכספים אשר יופקדו בקופת הגמל יהיו ניתנים למשיכה כסכום הוני חד פעמי בניכוי מס רווחי הון בשיעור של עד 15% מס על הרווח הנומינלי בלבד.

לשם ההשוואה, בהשקעה בניירות ערך קיים מס בגובה 25% על הרווחים הריאליים. אופיר ציון, מנכ"ל ובעלים של אקוויטי פתרונות פנסיוניים, מסביר כי בנוסף ליתרונות המיסויים של קופת הגמל בעקבות התיקון לחוק, עלויות הניהול של קופות הגמל הן נמוכות ביחס לאלטרנטיבות בשוק. לדוגמא, אין עמלת משמרת ועמלות נלוות אחרות כגון: קניה, מכירה, מינימום וכו'.


בשורה התחתונה, עבור אנשים מגיל 60 ואילך עם פנסיה מינימאלית שמחפשים תכנית השקעה בסיכון שמתאים להם עם פוטנציאל רווחיות עודף המאפשר לשמור על הכספים נזילים, יש חשיבות עליונה וקופת הגמל לפי תיקון 190 מאפשרת זאת.

* אין לראות באמור כהמלצה או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/שיווק השקעות  אישי המותאם לצרכי הלקוח

צור קשר לייעוץ אישי

פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page