top of page

פתרונות פנסיוניים

קרנות פנסיה

קרן פנסיה היא שילוב של חיסכון לגיל פרישה וביטוח. בקרן פנסיה מפקידים כספים לאורך שנות העבודה וכאשר מגיעים לגיל פרישה נהנים מכספים אלו בצורה של גמלה חודשית(פנסיית זקנה).

החזרי מס

בישראל, בניגוד למקומות אחרים, ציבור השכירים אינו חייב בהגשת דוח שנתי ולכן אינם מקבלים את החזרי המס המגיעים להם. בכדי לקבל את החזר המס המקסימאלי, יש לבדוק מהם הסיבות לזכאות (יכול להיות צירוף של מספר סיבות להחזר) ולהגיש את הבקשה/דוח בצורה מקצועית ועל פי החוק.

ביטוח מנהלים

אפיק המוכנה בשפה  המקצועית קופת גמל שהיא קופת ביטוח.   זהו אפיק חסכון פנסיוני שכולל חסכון וביטוח.  בכך הוא דומה לקרן הפנסיה.  אך בניגוד לקרן הפנסיה ההתקשרות במוצר זה היא על בסיס חוזה אישי שלא ניתן לשינוי וכפוף לחוק חוזה ביטוח.

קופות גמל/קרנות השתלמות

קופות גמל הן אמצעי חיסכון לטווח ארוך, בדרך כלל לגיל פרישה. מדינת ישראל מעוניינת לעודד חסכון באמצעות קופות גמל ולכן מעניקה הטבות מס לחוסכים – באמצעות זיכוי וניכוי מס. קרן השתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש...

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה באה במטרה לעודד את הציבור להגדיל את חסכונותיו מרצונו החופשי באמצעות מוצר גמיש (הוני), מפוקח ושקוף אשר יאפשר משיכה הונית בכל עת בתוספת יתרון של קצבה פטורה ממס החל מגיל 60.

תיקון 190

תיקון 190 כולל בתוכו שינויים מהותיים וחשובים בנושא המיסוי של חסכונות פנסיוניים, תיקון 8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. תיקון זה נועד לתקן עיוותים שנוצרו עקב השינויים שנוצרו על ידי תיקון 3 לחוק קופות הגמל.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page