top of page

אמנת שירות

כל סוכני אקוויטי הינם סוכנים בעלי רישיון מאושר הניתן ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

בעלי הרישיון הפועלים עמנו מחויבים לאמנה זו ליישומה ובנתינת שירות מתמשך ללקוחות אקוויטי פתרונות פנסיוניים, סוכנות לביטוח (2009) בע"מ.

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפיסה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

1. כל סוכן באקוויטי פתרונות פנסיוניים יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.

2. כל סוכן באקוויטי פתרונות פנסיוניים יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת השירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות לתאום פגישות.

3. אנו באקוויטי פתרונות פנסיוניים מנחים את סוכנינו למתן מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך זמן סביר ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לשוחח עימו או לתאם עימו פגישה.

4. כל סוכן באקוויטי פתרונות פנסיוניים יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן. הסוכן ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

5. כל סוכן באקוויטי פתרונות פנסיוניים ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, וכל זאת תוך זמן סביר מקבלת פניית הלקוח, לרבות לקוח לשעבר.

6. אנו באקוויטי מקפידים על שקיפות מלאה מול הלקוח על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת בבחירת המוצרים המתאימים לו ביותר.

7. אנו באקוויטי מקפידים על כך שסוכננו יתנו ללקוח את הטיפול המקצועי והאיכותי ביותר ללא ניגוד עניינים, שטובת הלקוח מול עיניהם.

8. כל סוכן באקוויטי פתרונות פנסיוניים ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו כלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

 

9. סוכני אקוויטי הינם בקיאים בשינויים ובעדכונים בתחום עיסוקם וישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות רלוונטיות.


10. משרדי אקוויטי פתוחים בימי א-ה בשעות 08:00-16:00. כתובתנו היא דרך יצחק רבין 1, מגדלי גלובל טאוורס פ"ת. מספר הטלפון של משרדנו: 03-5418822. ומספר הפקס: 03-5418893. ניתן לשלוח אלינו חומר בדואר לכתובת: יצחק רבין 1, ת.ד. 2528, פתח תקווה 4912501.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page