top of page

ביטוח רכב

הכיסוי הנפוץ ביותר אותו אנו נוהגים לחדש כל שנה, ביטוח רכב מורכב משילוב של שלושה כיסויים אשר משלימים אחד את השני. בהתאם לתקנות המדינה כל רכב חייב בביטוח חובה וכל פוליסת ביטוח נוספת הינה בהתאם לשיקול דעתו של בעל הרכב.

ביטוח מקיף

כיסוי עבור נזק לרכבו של המבוטח כתוצאה מהתנגשות, התהפכות, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, כל נזק שארע תוך כדי גניבה ובעת ניסיון לגניבה, שיטפון, סערה ומעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מטעמו. ביטוח מקיף לרכב כולל בתוכו כתבי שירות כמו גרירה וחילוץ וסיוע בעת תאונה . התחרות בין חברות הביטוח על ליבו של בעל הרכב הופכת את כתבי השירות במסגרת פוליסת ביטוח רכב לטובים יותר ובעלי תכולה רחבה יותר.

ביטוח צד ג
כיסוי עבור נזק לרכוש לצד שלישי אשר נגרם תוך שימוש ברכב מנועי. החברה המבטחת תשלם את הסכומים שהמבוטח יהיה חייב בגין הנזק שגרם עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה.

ביטוח חובה
כיסוי כנגד נזקי גוף בלבד, כתוצאה משימוש ברכב מנועי. משרד האוצר מהדק את הפיקוח על הרוכשים ביטוח רכב חובה. על פי הוראות חדשות אשר יחלו מהראשון לנובמבר ונשלחו בחוזר לחברות הביטוח פוליסת ביטוח לרכב תופק רק לאחר שפרטי בעל הפוליסה נבדקו ואומתו

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page