top of page

תכנית חיסכון לכל ילד

אם אתם הורים לילד עד גיל 18, אז בוודאי קיבלתם או עתידים לקבל מכתב מביטוח לאומי אשר מודיע על 'תכנית חיסכון לכל ילד' שנכנסה לתוקף בינואר 2017. החוק קובע כי ההורים מחויבים להודיע לביטוח הלאומי עד ל-1 ליוני לאן להפקיד את ההפקדות החודשיות ולכן חשוב להחליט בקרוב כיצד מומלץ לנהל את תכנית החיסכון לכל ילד? 

 

אם טרם שמעתם על התכנית, אז בגדול היא קובעת שלכל ילד שגילו עד 18 תפתח תכנית חיסכון שבה יפקיד הביטוח הלאומי סך של 50 ₪. הסכום יופקד כל חודש עד שהילד יגיע לגיל 18.

 

בפני ההורים קיימת האפשרות להפקיד לחיסכון 50 ₪ נוספים אשר הביטוח הלאומי יעביר מקצבת הילד לתוך התכנית כך, שסך ההפקדה לתכנית
תעמוד על 100 ₪ לכל ילד. בגיל 18 הילד יקבל מענק של 500 ₪ נוספים וכדי למשוך אותם הוא יזדקק לאישורכם, אם הילד יתמיד ולא יגע בכסף עד גיל 21 יפקיד הביטוח הלאומי סכום נוסף של 500 ₪ נוספים ואז הוא יוכל למשוך אותם ע"פ החלטתו.

 

בחזרה להחלטה כיצד לנהל את החיסכון, להורים יש את האפשרות לבחור את ההשקעה בין שני אפיקים: פיקדון בנקאי או קופת גמל להשקעה. בפיקדון הבנקאי קיימים מסלולים עם ריבית מובטחת לכל התקופה, אך חשוב לדעת שבמידה וכספי החיסכון יופקדו בבנק, לא יהיה ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל. במידה ותבחרו בקופת הגמל, הכסף יופקד בשוק ההון באפיקים בסיכון שונה: נמוך, בינוני, או מוגבר.

 

אם כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל יהיה ניתן להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת בלבד, וכך ניתן יהיה לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון-מה שבניגוד לחיסכון בבנק מאפשר גמישות. אופיר ציון, מנכ"ל ובעלים של אקוויטי פתרונות פנסיוניים, ממליץ לכל הורה להגדיל את ההפקדה לתכנית בעוד 50 ₪, הסכום לא יפריע להתנהלות השוטפת, אך בהחלט יעזור לבנות לילד תכנית חיסכון גדולה וטובה יותר.

 

בנוסף, ממליץ אופיר ציון לבחור בקופת גמל ולא בבנק, כיוון שלהשקעה בשוק ההון (גם באפיק סולידי יחסי, וקל וחומר באפיק בסיכון ) פוטנציאל הרווח על פני תקופה כ"כ ארוכה הוא משמעותית יותר. לגבי רמות הסיכון, הבחירה היא אישית אם כי בחיסכון לתקופה שמעל 10 שנים מומלץ לשקול באפשרות של רמות סיכון בינוניות ואף מוגברות. כיוון שבד"כ השקעות לטווח הרחוק (מאוד) מוכיחות את עצמן.

 

* אין לראות באמור כהמלצה או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/שיווק השקעות  אישי המותאם לצרכי הלקוח

צור קשר לייעוץ אישי

פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page