top of page

המודל הצ'יליאני

החל משנת 2016 נכנס לתוקף מודל חכ"ם - חיסכון כספי מתואם המוכר יותר בשם "המודל הצ'יליאני".

המודל נועד להתאים לחוסכים בקופת גמל את מסלול ההשקעה לגילם. בהתאם למודל, וככל שלא יבקש אחרת, ישויך החוסך אוטומטית למסלול השקעה בעל רמת סיכון המותאמת לגילו.

 

כיצד יעבוד המודל ואיך הוא ישפיע על החוסכים לפנסיה?
כאשר אנחנו פותחים חיסכון פנסיוני - קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים , ולעתים גם במהלך תקופת החיסכון, אנו נדרשים  לבחור מסלול השקעה. לבחירה זו השפעה מהותית על החיסכון ולא אחת אנו תוהים איזה מסלול השקעה מתאים לנו.
לכן, לפני שבוחרים חשוב להכיר אילו אפשרויות עומדות בפנינו.

מגוון מסלולי השקעה במכשירי החיסכון הפנסיונים עשויים להתאים לשלבים שונים בחיים. ישנם מסלולים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה, ולעומתם כאלו הנחשבים סולידיים.  כך למשל, חוסך צעיר שטווח ההשקעה שלו ארוך, יכול לשקול להגדיל את רמת הסיכון ובכך להגדיל את פוטנציאל התשואה על כספו ,ובמקביל, יש לו עוד שנים רבות עד הפרישה וזמן "לתקן" במקרה של ירידות חדות. לעומת זאת, חוסך מבוגר יותר בעל טווח השקעה קצר, יכול לשקול להקטין את רמת הסיכון כיוון שהוא עשוי להזדקק לכספים בשנים הקרובות, ולכן צריך להגן עליהם מפני תנודות חדות.

עד היום חוסך שאינו בוחר במסלול השקעה בעת ההצטרפות, משויך אוטומטית למסלול ברירת המחדל (לרוב מסלול השקעה כללי). במצב כזה החוסך יכול למצוא את עצמו במסלול בעל רמת סיכון שאינה מתאימה לו ולטווח החיסכון שלו. הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט בשנת 2008, במהלכה שוק ההון חווה ירידות חדות, וחוסכים מבוגרים על סף פרישה ספגו פגיעה משמעותית בחיסכון. בנוסף, רבים מבין החוסכים שלהם נותרו שנים ספורות עד הפרישה, נבהלו ומיהרו למשוך את הכספים, ולכן לא "נהנו" מהעליות החדות בשווקים ב-2009. כתוצאה מכך החליט משרד האוצר לאמץ מודל שמטרתו לצמצם את האפשרות לפגיעה דומה בכספי החוסכים בעתיד. החל מינואר 2016, נכנס לתוקף מודל חכ"ם - 'חיסכון כספי מתואם' (המוכר בשמו העממי  "המודל הצ'יליאני"), לפיו חוסך ישויך אוטומטית למסלול השקעה בעל רמת סיכון המותאמת לגילו, אלא אם יבחר אחרת.

בהתאם למודל החדש, תנהל כל קופת גמל לפחות 3 מסלולי השקעה עבור קבוצות הגיל הבאות: "עד גיל 50", "גילאי 50-60" ו-"גילאי 60+". בקופות המשלמות קצבה (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים) ינוהל מסלול רביעי ייעודי עבור מקבלי קצבאות. כל גוף מנהל יידרש לקבוע את רמת הסיכון בכל מסלול כפי שהוא מוצא לנכון ובהתאם לתפיסת ניהול ההשקעות הייחודית לו. נציין כי משרד האוצר מאפשר לגופים המנהלים לבנות מסלולים מתמחים כגון מסלול מניות, אג"ח ללא מניות , וכן מסלולים פסיביים (עוקבי מדדים).


איך יעבוד המודל?

ניקח לדוגמא חוסך המצטרף לראשונה לקופת גמל בגיל 45, ולא בוחר מסלול השקעה ספציפי. החוסך יצורף באופן אוטומטי למסלול שהוגדר עבור קבוצת הגיל שלו (דהיינו, מסלול "עד גיל 50"). בהמשך, לאחר שימלאו לחוסך 50, הוא יועבר באופן אוטומטי למסלול המותאם לגילו (דהיינו "גילאי 50-60"), מסלול בו מוגדרת רמת סיכון נמוכה יותר. כך ימשיך לעבור החוסך בין מסלולי ההשקעה באופן אוטומטי ככל שיתקדם גילו.

בפני החוסך קיימת גם האפשרות שלא להצטרף למודל, אלא לבחור במסלול השקעה ספציפי. באפשרותו לבחור במסלול מותאם גיל (אף של קבוצת גיל אחרת) ללא מעבר אוטומטי לאורך השנים, או לבחור באחד או יותר מהמסלולים המתמחים. בהקשר זה נציין כי משרד האוצר קבע שכל גוף מנהל יוכל לנהל עד 10 מסלולי השקעה מתמחים בנוסף למסלולי המודל. באופן זה כל חוסך יוכל לבחור רמת סיכון שמתאימה לצרכיו באמצעות שילוב מסלולים.

ומה לגבי חוסכים שכבר משתייכים לקופת גמל?

עם כניסת המודל החדש לתוקף ופתיחת המסלולים המוזכרים לעיל, יוכל כל חוסך לבחור להצטרף למודל האוטומטי החדש או לחליפין, לבחור במסלול ספציפי מבין הקיימים. אולם בשורה התחתונה, חשוב לבחור מסלול ההשקעה שרמת הסיכון בו תתאים לצרכי החוסך ולטווח החיסכון שלו. לכן, חשוב לבחון את מסלולי המודל החדש שיציגו הגופים המנהלים ובפרט את רמת הסיכון שתוגדר לכל מסלול, ובהתאם לכך לבחור האם להצטרף למסלול מותאם גיל על פי המודל החדש, או להצטרף למסלול ספציפי אחר. את בחינת המסלולים יש לעשות אחת לתקופה שכן צרכי החוסך עשויים להשתנות מעת לעת. בכל מקרה, ליווי מקצועי של בעל רישיון פנסיוני יוכל לסייע בזיהוי צרכי החוסך ובהתאמת מסלול החיסכון.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page