top of page

חוק פנסיה חובה לשכירים  

אם אתם שכירים ואינכם יודעים היכן מתנהלת קרן הפנסיה שלכם או ביטוח המנהלים, מה הזכויות להם אתם זכאים והאם בכלל יש לכם, הכתבה הזאת בשבילכם. כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה לשכירים בשנת 2008 חוללה מהפכה בקרב המגזר הגדול ביותר בשוק העבודה-השכירים.

 

לפני שנסביר על מרכיבי הפנסיה השונים חשוב להסביר כי סעיף החוק המשמעותי ביותר הוא זה שמקנה לעובד את הזכות לבחור בין קרן פנסיה ובין קופת גמל ולא פחות חשוב, היכן היא תתנהל. אך שכירים רבים אינם מודעים לסעיף זה וקרן הפנסיה שלהם היא ברירת המחדל של המעסיק- קרן פנסיה מקיפה חדשה בחברת הביטוח אתה הוא עובד.

כמו כן, החל משנת 2016 קיימת לכל עובד גם הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני שלו מבלי יכולת התערבות של המעסיק בנושא. כעת למהות החוק, כפי שהבנתם חוק פנסיה חובה לשכירים קובע כי כל מעביד מחויב להפריש בכל חודש תגמולים ופיצויים למוצר פנסיוני של העובד, עפ"י בחירתו של העובד. חוק זה תקף לגברים החל מגיל 21 ולנשים החל מגיל 20 לרבות עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (67) ולא מקבלים קצבת זקנה ממקור כלשהו (קבלת קצבה מביטוח לאומי בלבד לא מבטל את זכות העובד לקבל מהמעסיק הפקדות לפי חוק פנסיית חובה).

החל מינואר 2017, שיעור ההפרשות עומד על 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד. מתוך ה-12.5% שהמעסיק מפקיד, 6.5% יהיו לרכיב תגמולים ו-6% לרכיב פיצויים במקרה פיטורים. הסכומים המופקדים צריכים להיות מועברים למוצר פנסיוני ולכלול בתוכם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח שארים למקרה פטירה. חוק פנסיית חובה מכיל בתוכו את סעיף 14, סעיף זה שומר על העובד ומעניק לו את כספי הפיצויים גם במידה והוא החליט להתפטר. גובה ההפרשות מחושב ע"פ שכר הברוטו או לפי השכר הממוצע במשק-הנמוך מבין השניים.

 

לא כל שכר הברוטו נחשב לצרכי ההפקדה לפנסיה וגם בונוסים ושעות נוספות אינן מוכרות. למעשה, שכר הברוטו אשר מוכר לפנסיה הוא זה שכולל את שכר הבסיס והתוספות הקבועות לתלוש השכר. את ההפרשה לפנסיה מתחיל לקבל העובד לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה, אך במידה וכבר יש לו ביטוח פנסיוני קודם על המעביד להתחיל להפריש לו כספים לאחר שלושה חודשים רטרו החל מיומו הראשון.

נקודה זו היא קריטית עבור אנשים שמחפשים עבודה או צעירים שמעוניינים להתחיל לעבוד ואין להם קרן פנסיה.

 

בשורה התחתונה, כניסתו של החוק עשתה מהפכה אמיתית ומומלץ כי כל שכיר יהיה מודע לזכויות שלו ויתחיל לנהל בצורה ראויה את הפנסיה שלו.

* אין לראות באמור כהמלצה או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/שיווק השקעות  אישי המותאם לצרכי הלקוח

צור קשר לייעוץ אישי

פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page