top of page

תוכניות חיסכון

פוליסת חיסכון היא תוכנית חיסכון שהרווח שלה תלוי בביצועי שוק ההון. למרבית חברות הביטוח ישנה תכנית שנקראת פוליסה לצורך חיסכון בלבד, ההשקעות מנוהלות בפוליסה אשר משקיעה את הכסף בשוק ההון ומתנהלת במתווה זהה לזה של קופת גמל באופן ודרך ההשקעה, העמלה היחידה המשולמת היא דמי הניהול מהצבירה.

 

התכנית חייבת במס על רווחיה הריאלים (לעמיתים אשר מלאו להם 55 ב- 1.1.2003 זכאים לפטור מס רווחי הון בגיל הפרישה ועד לתקרה המתפרסמת על ידי השלטונות בכפוף להוראות מס הכנסה). מלבד זאת אין שום עמלה נוספת או דמי ניהול נוספים כגון דמי משמרת בנקאיים, עמלות קנייה ומכירה הקיימים בתיקים מנוהלים. והכסף ניתן למשיכה חלקית או כוללת בכל עת וללא קנסות.


היכולת לחסוך חיסכון הוני לטווח בינוני הוגבלה מאוד לאחר חוק בכר ותיקון 3. בוטלה האפשרות לחסוך בקופת גמל לתקופה של 15 שנה ובשנת 2008 בוטלה גם האפשרות לחסוך חיסכון הוני בקופת גמל, למעשה כל החיסכון הפנסיוני הפך קצבתי. החיסכון ההוני היחיד שנותר לחלק מציבור העובדים הינו קרן השתלמות. 
אדם המעוניין לחסוך חסכון הוני יכול לעשות זאת באמצעות פק"מ בנקאי עם ריבית הנגזרת מריבית בנק ישראל, או באמצעות שוק ההון דרך קרנות נאמנות ו/או השקעות ישירות באגרות חוב ובמניות.


הריבית המוצעת בבנקים השונים לרוב אינה עולה על שיעור האינפלציה השנתית, ולפיכך ייתכן שריאלית אנו מפסידים כסף, כלומר הכסף נשחק.
התוכניות הללו מאופיינות במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות וניתן לשלב בין המסלולים. שינוי המסלולים נעשה תוך זמן קצר, ללא עלות וללא אירועי מס. בנוסף, הפוליסות חיסכון האלה מחזיקות דסק השקעות שזמין במרבית שעות היום. 
לפוליסות הללו ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות או הוראת קבע וכמובן שילוב שלהן.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page